Ωρίωνας

  1. ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ!

Το πανέμορφο παιδί που ποζάρει στις φωτογραφίες ψάχνει σπίτι! 🧡Ο Ωρίωνας είναι ένα κουνελάκι 7-8 μηνών και παρά τη σύντομη ζωή του έχει περάσει πολλά! Βρισκόταν σε ένα πετ σοπ στην Εύβοια του οποίου ο ιδιοκτήτης κρατούσε τον Ωρίωνα χωρίς όμως να τον θέλει. Ως αποτέλεσμα ο μικρούλης ήταν μόνιμα κλεισμένος σε ένα κλουβί, παραμελημένος και φοβικός μιας που η αμέλεια είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Εν τέλει τον έδωσε σε μία οικογένεια και πλέον έχει μεταφερθεί στην Αττική, είναι ελεύθερος συνέχεια, η διατροφή του έχει διορθωθεί και σιγά σιγά ηρεμεί. Παρ’ όλα αυτά η οικογένεια που τον πήρε για να τον σώσει δε μπορεί να τον κρατήσει μιας που υπάρχουν άλλα κατοικίδια στο σπίτι. Ψάχνουμε λοιπόν τον άνθρωπο που θα ανοίξει το σπίτι και την αγκαλιά του για τον Ωρίωνα, που θα του δώσει όλα όσα χρειάζεται και θα του δώσει χρόνο για να δείξει τον υπέροχο χαρακτήρα του! Θα δοθεί σε άτομο που θα είναι διατεθειμένο να τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις για την ευζωΐα του (σωστή διατροφή, στείρωση, εξειδικευμένος κτηνίατρος, ελευθερία εντός σπιτιού) και φυσικά θα δοθεί με συμβόλαιο υιοθεσίας! Όσοι/ες θέλουν να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία σε αυτό το ταλαιπωρημένο πλασματάκι, να επικοινωνήσουν μαζί μας! ❣️🐰

Περιοχή : Αθήνα

FOR ADOPTION! 

The beautiful little baby posing in the photos below is looking for a home! 🧡Orion is a 7-8 month old rabbit and despite his short life he has gone through a lot! He was in a pet shop in Evia, the owner of which was keeping Orion as a pet without wanting him. As a result, the little guy was permanently locked in a cage, neglected and phobic since the negligence had exceeded all limits. Eventually he gave him to a family and now he has been transferred in Athens, he is free all the time, his diet has been corrected and he is slowly calming down. Nevertheless, the family that took him to save him can not keep him since there are other pets in the house. So we are looking for the person who will open his house and will embrace Orion, someone who will give him everything he needs and will give him time to show his wonderful character! He will be given to a person who will be willing to comply with all the conditions for his well-being (proper nutrition, neutering, specialized veterinarian, freedom at home) and of course he will be given with an adoption contract! Those who want to give a second chance to this poor creature, contact us! ❣️🐰

Location : Athens