ΚΟΥΦΕΤΟ/BONBON

Κορίτσι 4-5 μηνών και δεν έχει στειρωθεί. Είναι ένα  από τα αποτελέσματα της ανευθυνότητας των ανθρώπων μιας και από άγνοια τους αγόρασαν κουνέλια αντιθέτου φύλου και όπως είναι προφανές γεννήθηκε το κουφέτο… Είναι υγιές και τρέφεται σωστά. Το μικρό μωράκι αναζητεί το άτομο που θα το αγαπά και θα το φροντίζει ως ισότιμο μέλος! Θα δοθεί με συμβόλαιο υιοθεσίας και η νέα της οικογένεια θα πρέπει να τηρήσει όλα τα απαραίτητα για την ευζωΐα της (σωστή διατροφή, στείρωση, εξειδικευμένος κτηνίατρος, ελευθερία εντός σπιτιού). Όποιος/α ενδιαφέρεται για το Κουφέτο παρακαλούμε να στείλει προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μας!

Περιοχή : Αθήνα

 Girl 4 months old and not sterilized. She is one of the results of people’s irresponsibility since out of ignorance they bought rabbits of the opposite sex and as it is obvious Bonbon was born… It is healthy and fed properly. The little baby is looking for the person who will love and care of her as an equal member of their family! She will be given with an adoption contract and her new family will have to observe everything necessary for her well-being (proper diet, sterilization, specialized *exotics* veterinarian, freedom inside the house). Anyone interested in the Bonbon please send a private message to our page!  

Location : Athens