Λούφι

Είναι ενήλικο αγόρι και είναι νάνος, ακριβή ηλικία δεν γνωρίζουμε αλλά δεν είναι περισσότερο από 4 ετών και δεν έχει στειρωθεί ακόμη. Βρέθηκε εγκαταλελειμμένος σε μια πλατεία στο Ζεφύρι και φιλοξενείται από την διασώστρια του! Είναι ήσυχος και αγαθός! Εξετάστηκε από εξειδικευμένο κτηνίατρο και διαγνώστηκε με ένα μικρό δερματικό πρόβλημα για το οποίο και λαμβάνει αγωγή. Θα δοθεί με συμβόλαιο υιοθεσίας και η νέα του οικογένεια θα πρέπει να τηρήσει όλα τα απαραίτητα για την ευζωΐα του (σωστή διατροφή, παρακολούθηση από εξειδικευμένο κτηνίατρο, ελευθερία εντός σπιτιού, στείρωση άμεσα). Όποιος/α ενδιαφέρεται για τον Λούφυ παρακαλούμε να στείλει προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μας!

Περιοχή : Αθήνα

He is an adult boy and he is a dwarf, we don’t know his exact age but he is no more than 4 years old and he has not been neutered yet. He was found abandoned in a square in Zefyri and is fostered by his rescuer! He is quiet and kind! He was examined by an exotics vet and diagnosed with a minor skin problem for which he is receiving treatment. He will be given with an adoption contract and his new family will have to observe everything necessary for his well-being (proper diet, monitoring by a specialized veterinarian, freedom inside the house, sterilization immediately). Anyone interested in Luffy please send a private message to our page!

Location : Athens