ΒΙΒΗ

Κοριτσάκι περίπου 2 ετών και δεν έχει στειρωθεί ακόμη. Η ιδιοκτήτρια της δεν μπορούσε να την κρατήσει άλλο και ανέφερε διαφορετικούς λόγους σε κάθε εθελοντή για να εξηγήσει γιατί τη δίνει, κλασικό φαινόμενο πλέον.. Την αναλάβαμε εμείς και αναζητούμε υπεύθυνη οικογένεια που θα την αγαπήσει. Τρέφεται σωστα και ειναι υγιής. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας και δίνει φιλάκια. Θα δοθεί με συμβόλαιο υιοθεσίας και η νέα της οικογένεια θα πρέπει να τηρήσει όλα τα απαραίτητα για την ευζωΐα της (σωστή διατροφή, παρακολούθηση από εξειδικευμένο κτηνίατρο, ελευθερία εντός σπιτιού, στείρωση άμεσα). Όποιος/α ενδιαφέρεται για την Βιβή παρακαλούμε να στείλει προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μας!

Περιοχή: Αθήνα

Our little girl is about 2 years old and not spayed yet. Her could not keep her any longer and gave different reasons to each volunteer to explain why she is giving her away.. We took her in and are looking for a responsible family that will love her. She eats well and is healthy. She is a very good character and gives kisses. She will be given with an adoption contract and her new family will have to comply with everything necessary for her well-being (proper diet, monitoring by a specialized (exotics) vet, freedom inside thw house, sterilization immediately). Anyone interested in Vivian please send a private message to our page!

Location : Athens